top of page

Palvelut

Rikosasiat
Ovi saliin

RIKOSASIAT

Avustan sekä rikosten uhreja että rikoksista epäiltyjä esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn eri oikeusasteissa. Asioin luontevasti myös nuorten kanssa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa prosessia olet minuun yhteydessä, usein sitä parempi. 

 

Avustan myös lähestymiskiellon hakemisessa ja tuomioistuinkäsittelyssä.

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat

PERHE- JA PERINTÖ-
OIKEUDELLISET ASIAT

Lasten huolto-, asumis-, tapaamisoikeus- ja elatusapuasiat
Monet asiat saadaan sovittua neuvottelemalla, mutta asian niin vaatiessa avustan tuomioistuinprosessissa ja asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa. Lapsia koskevissa ratkaisuissa keskeisessä asemassa on lapsen edun huomioon ottaminen, ja pidän tätä tärkeänä periaatteena myös toimeksiantoa hoitaessani.


Parisuhdeoikeus
Laadin muun muassa avioehtosopimuksia ja omaisuuden ositus- ja erottelusopimuksia.


Avustan parisuhteen päättymiseen liittyvissä asioissa antamalla oikeudellista neuvontaa ja avustamalla neuvotteluissa, oikeudenkäynneissä sekä tuomioistuinsovitteluissa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi omaisuuden ositukseen ja erotteluun sekä yhteiselämän lopettamiseen liittyvät asiat.


Perintöoikeus
Laadin muun muassa testamentteja, perukirjoja ja perinnönjakosopimuksia.


Avustan perintö- ja testamenttioikeuteen liittyvissä asioissa antamalla oikeudellista neuvontaa ja avustamalla neuvotteluissa, oikeudenkäynneissä sekä tuomioistuinsovitteluissa.

Nallet istuvat pöydällä
Riita-asiat
minna_liimatainen_kuvitus_palvelut_riita.jpg

RIITA-ASIAT

Annan oikeudellista neuvontaa ja avustan neuvotteluissa, oikeudenkäynneissä sekä tuomioistuinsovitteluissa muun muassa seuraavissa asioissa:

 

  • vahingonkorvausasiat

  • riitaiset velkomusasiat

  • työoikeudelliset asiat

Asiakirjojen laadinta

ASIAKIRJOJEN LAADINTA

Parisuhde- ja perintöoikeudellisten asiakirjojen lisäksi laadin muun muassa edunvalvontavaltakirjoja, lahjakirjoja ja kauppakirjoja.
Laadituttamalla tärkeät asiakirjat ajoissa varmistat, että asiasi järjestyvät toiveidesi mukaan silloinkin, kun elämä yllättää.

minna_liimatainen_kuvitus_palvelut_asiakirjat.jpg
TARVITSETKO ASIANTUNTEMUSTANI?
bottom of page